PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK

1. PERSONDATALOVEN

Persondataloven (GDPR) har til formål at beskytte folks personlige oplysninger, både på internettet og i den virkelige verden. Hos DACOS A/S ønsker vi gennemsigtighed overfor vores kunder, leverandører og forretningspartnere, så I kan føle jer trygge ved de oplysninger vi indsamler, og have tillid, til at vi behandler dem ordentligt og sikkert. Derfor har vi herunder i vores Privatlivspolitik, nøje beskrevet hvilken persondata vi indsamler, og hvad vi bruger den til.

2. GENEREL INFORMATION

 
2.1 Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden for at afspejle ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Du vil altid kunne se datoen for den seneste opdatering her på siden.

2.2 Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne persondatapolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

DACOS A/S
Avedøreholmen 84
2650 Hvidovre
+45 76 30 76 00
info@dacos.dk

3. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

 
3.1 Frivillig afgivelse af personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger, som du frivilligt forsyner os med, ved en af følgende nedenstående scenarier. Ved frivillig afgivelse samtykker du i, at DACOS registrerer og behandler oplysningerne.

3.2 Kunderelationer

Vi indsamler og behandler oplysninger, som du frivilligt forsyner os med, i forbindelse med oprettelse som kunde via vores formular på DACOS.dk, i forbindelse med telefonopkald eller mails til os eller når du foretager køb via vores website. Disse informationer kan omfatte: dit navn, kontaktoplysninger, din virksomheds navn, firmaoplysninger, din rolle i virksomheden og lign.

3.3 Generelle henvendelser

Vi indsamler og behandler oplysninger, som du frivilligt forsyner os med, i forbindelse med henvendelse pr. mail eller telefon. Disse henvendelser er ikke yderligere specificeret, da det gælder alle henvendelser, som ikke er direkte køb af varer, men kunne f.eks. være en forespørgsel eller en klage. Disse informationer kan omfatte: dit navn, kontaktoplysninger, din virksomheds navn, firmaoplysninger, din rolle i virksomheden og lign.

3.4 Nyhedsbrev

Vi indsamler og behandler oplysninger, som du frivilligt forsyner os med, i forbindelse med tilmelding af vores nyhedsbrev. Dette kan ske i forbindelse med kundeoprettelsen på vores webshop (se da afsnit 3.2), ved direkte eller personlig henvendelse til os, eller via tilmeldingsformularen på DACOS.dk. De informationer vi indsamler kan typisk omfatte: dit navn, kontaktoplysninger, din virksomheds navn, firmaoplysninger, din rolle i virksomheden og lign.

3.5 Cookies

Udover dine frivilligt afgivne oplysninger kan vi have indsamlet din IP-adresse gennem cookies, hvis du har besøgt og handlet på vores webshop DACOS.dk. Læs evt. vores cookiepolitik for mere information herom.

3.6 Afgivelse af andres oplysninger

Vi opfordrer dig til aldrig at afgive personoplysninger om andre end dig selv, såfremt dette måtte ske, opfordrer vi dig til at indhente samtykke fra disse personer til behandling af disse oplysninger.

4. BEHANDLINGSGRUNDLAG

DACOS behandler personoplysninger af følgende årsager:

4.1 Lovkrav

Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde vores lovmæssige forpligtelser, fx kræver SKAT at fakturaer mf. gemmes i 5 år efter udskriftsdato.

4.2 Nødvendighed

Behandlingen er nødvendig for at indgå en kontrakt med dig, og/eller gennemføre et samarbejde. Hvis du fx har foretaget et køb hos os, bruger vi dine personoplysninger til behandling af betalingen og levering af din bestilling m.m.

4.3 Samtykke

Vi har fået dit samtykke, hvis du fx kontakter os med en forespørgsel, en klage, afgiver en ordre eller hvis du aktivt tilmelder dig vores nyhedsbrev. Husk, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage, hvis du ønsker, at vi stopper behandlingen af dine personoplysninger. Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelsen af samtykket.

4.4 Interesseafvejning

Det er i DACOS’ interesse som handelsudbyder at vedligeholde og fremme vores service. Vi forsøger hele tiden at forbedre vores services for at opnå den bedste kundeoplevelse.

5. DELING AF PERSONOPLYSNINGER

Ingen personlige oplysninger, der bliver registreret hos DACOS, bliver overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjepart, med mindre det er absolut nødvendigt. Vi er dog nødsaget til at dele dine personoplysninger med nogle udvalgte tredjeparter med henblik på at drive vores virksomhed.

5.1 Tjenesteudbydere

Vi videregiver oplysninger til tredjepart, der er involveret i leveringskæden (f.eks. speditører, kurér- og transportfirmaer). I nogle tilfælde kan vi også dele personlige oplysninger med vores faglige og juridiske rådgivere.

5.2 Offentlige myndigheder

Hvis din ordre skal leveres udenfor EU, kan vi være nødsaget til at dele oplysninger med toldmyndighederne. Vi kan også dele personoplysninger med politiet eller andre statslige myndigheder, f.eks. for at rapportere bedrageri eller som svar på en lovlig anmodning.

5.3 Salg af virksomhed eller aktiver

Såfremt vi skulle sælge nogle af virksomhedens aktiver, kan personoplysninger om vores kunder blive videregivet til en potentiel køber. I dette tilfælde vil vi inden for rimelighedens grænser tilsigte, at køberen er bundet af vilkårene i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

6. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger bliver kun opbevaret så længe, de er nødvendige for udførelsen af det formål, de er indsamlet til. Derfor vil denne periode afhænge af din interaktion med os. Hvis du fx har foretaget et køb hos os, vil vi beholde optegnelserne om dit køb i den tid, det er nødvendigt af hensyn til fakturering, moms og garanti. Vi kan også beholde optegnelser om korrespondance med dig (fx i forbindelse med en klage), så længe det er nødvendigt for at beskytte os mod et juridisk krav.

7. SIKKERHED

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

8. DINE RETTIGHEDER

Under den nye persondatalov har du en række rettigheder i forhold til, hvordan vi behandler dine oplysninger. Din tillid er vigtig for os, og vi gør hvad vi kan for at beskytte dine oplysninger. Skulle det dog ske, at du er uenig i den måde, vi behandler dine oplysninger på eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 2.3). Du kan også videregive en klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

8.1 Indsigtsretten

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Denne indsigt vil blive udleveret i et struktureret, almindelige anvendt og maskinlæsbart format.

8.2 Berigtigelse og begrænsning

Du har ret til at berigtige dine personoplysninger, hvis du mener de oplysninger, vi behandler, er forkerte. Dette kan ske ved henvendelse direkte til os (se kontaktoplysninger i afsnit 2.3). Herudover har du ret til at bede os begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

8.3 Indsigelse og retten til at blive glemt

Du har ret til at gøre indsigelse imod indsamlingen og videre behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at vi ikke længere er, eller nogensinde har været, berettiget til at behandle oplysningerne. Vi vil automatisk begrænse vores behandling af oplysningerne, til vi har vurderet hvorvidt der fortsat er behandlingsgrundlag for de pågældende oplysninger. Er der ikke det, bliver oplysningerne slettet uden unødig forsinkelse, både hos os og hos tredjepart som skulle have modtaget oplysningerne fra os. Indsigelsen skal ske skriftligt til DACOS (se kontaktoplysninger i afsnit 2.3).
Vi kan dog opbevare dine oplysninger i fuldstændig anonymiseret form (uigenkaldelig af-identificering), på trods af din indsigelse, til brug i bl.a. salgsstatistikker, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

Sidst opdateret: 23.05.2018

Spørgsmål til privatlivspolitik

Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte os.

Eclipse pipettespidser - Popup
Lave priser

På udkig efter gode tilbud?

Så besøg vores tilbudsside