Hvor ofte skal en pipette kalibreres

Hvor ofte skal en pipette kalibreres og serviceres?

Hvor ofte skal en pipette kalibreres og serviceres? Det afhænger af flere faktorer, som fx hvilken målenøjagtighed der kræves, hvor ofte udstyret bruges, hvor stabilt udstyret er, hvilket miljø udstyret benyttes udstyret i, hvordan udstyret opbevares, og om udstyret har været udsat for overlast. Mange vælger at kalibrere og servicere deres pipetter mindst en gang om året eller oftere alt efter førnævnte faktorer. For at sikre at pipetten ikke er unøjagtig i perioden mellem kalibreringerne, anbefales det løbende at kontrollere pipettens præcision – kontrollere om pipettens præcision ligger inden for toleranceområdet.

Kontrollér pipettens præcisionen mellem kalibreringerne

En pipettekalibrering viser forskellen mellem forventet og faktisk volumen, som skal være inden for en given tolerance. Hvis den er uden for toleranceområdet, kan det resultere i forkerte fortyndinger og endda forkerte analyseresultater. Det kan betyde, at resultaterne ikke reproduceres, og hele analysen skal laves om. For på et tidligt tidspunkt at sikre, om en pipette ligger uden for toleranceområdet, anbefales det at kontrollere pipettepræcisionen mellem kalibreringerne. På den måde kan man undgå, at afvigelsen først opdages ved næste kalibrering.

Få hjælp til kalibrering af pipetter

Hos DACOS hjælper vi gerne med kalibrering og servicering af dine pipetter. Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Celledyrkning - pop-up
NY ADRESSE

Vi er flyttet til nye lokaler.
Vores adresse er

DACOS A/S
Industriholmen 51
2650 Hvidovre